biểu ngữ chuyên nghiệp

Các sản phẩm

Vùng phủ sóng toàn tần 400-6G, hiệu suất bức xạ 80%;Hơn 500 kích cỡ khác nhau, hình dạng khác nhau, ăng-ten bên trong và bên ngoài chống nước và chống cháy nổ;Tùy chỉnh theo nhu cầu, mẫu miễn phí trong 1-3 ngày;Nó có hệ thống nhà máy gồm 300 thành viên và giao hàng trong 7 ngày.

Anten 4G LTE bên trong