Video công ty

VIDEO CÔNG TY

Nhà máy của chúng tôi có 10 dây chuyền sản xuất, 300 công nhân lành nghề và sản lượng hàng ngày là 50000. Thời gian giao hàng của chúng tôi có thể lên tới 7 ngày.